ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურის უფროსი

ნათია გაბაშვილი

 
 

2022 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.