განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს წევრთა სია:

 1. დავით მახაშვილი - პროფესორი 

 2. ნინო ნახუცრიშვილი - პროფესორი

 3. ნინო მოდებაძე - პროფესორი 

 4. ჰამლეტ რაზმაძე - ასოცირებული პროფესორი 

 5. შორენა ძამუკაშვილი - ასოცირებული პროფესორი 

 6. თამარ მიქელაძე - ასოცირებული პროფესორი

 7. ნინო ბასილაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
 8. ია  ჩაქიაშვილი - კალმახელიძე  - ასოცირებული პროფესორი

 9. ნათია გაბაშვილი - ასოცირებული პროფესორი 

 10. სალომე თათულიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
 11. ნათელა ბაღათრიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
 12. მაკა სიდამონიძე - ასისტენტი
 13. ნინო კობიაშვილი - სტუდენტი

 14. თამარი ბასილაშვილი - სტუდენტი

 15. მარი სოზაშვილი - სტუდენტი

 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.