იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს წევრთა სია:

 1. დავით მახაშვილი - პროფესორი 

 2. ნინო ნახუცრიშვილი - პროფესორი

 3. ნინო მოდებაძე - პროფესორი 

 4. ჰამლეტ რაზმაძე - ასოცირებული პროფესორი 

 5. შორენა ძამუკაშვილი - ასოცირებული პროფესორი 

 6. თამარ მიქელაძე - ასოცირებული პროფესორი

 7. ნინო ბასილაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
 8. ია  ჩაქიაშვილი - კალმახელიძე  - ასოცირებული პროფესორი

 9. ნათია გაბაშვილი - ასოცირებული პროფესორი 

 10. სალომე თათულიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
 11. ნათელა ბაღათრიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
 12. ნინო გიგილაშვილი - ასისტენტ პროფესორი
 13. მაკა სიდამონიძე - ასისტენტი
 14. ნინო კობიაშვილი - სტუდენტი

 15. თამარი ბასილაშვილი - სტუდენტი

 16. მარი სოზაშვილი - სტუდენტი

 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.