იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის საბჭოს  შემადგენლობა:

 1. კვაჭაძე მარინე - პროფესორი
 2. რინკიაშვილი ნანა - პროფესორი
 3. შიოშვილი ირმა - პროფესორი
 4. ჩაგელიშვილი-აგლაძე ლალი - პროფესორი
 5. ჯიმშიტაშვილი ია - პროფესორი
 6. ქეთევან საგინაშვილი - პროფესორი
 7. ალადაშვილი მაია - ასოცირებული პროფესორი
 8. ალადაშვილი მანანა - ასოცირებული პროფესორი
 9. თამარაშვილი თამარ - ასოცირებული პროფესორი 
 10. კახაშვილი ნინო - ასოცირებული პროფესორი
 11. სიბაშვილი გივი - ასოცირებული პროფესორი
 12. ცქიტიშვილი ნელი - ასოცირებული პროფესორი
 13. ძამუკაშვილი ლალი - ასოცირებული პროფესორი
 14. ჭელიძე სალომე - ასოცირებული პროფესორი
 15. ჭკადუა შალვა - ასოცირებული პროფესორი
 16. ხიზანიშვილი ნანული - ასოცირებული პროფესორი
 17. რამაზაშვილი სოლომონ - ასოცირებული პროფესორი
 18. ნათია სონგულია - ასოცირებული პროფესორი
 19. თამარ ჩიტოშვილი - ასოცირებული პროფესორი 
 20. ბასილაშვილი ნათელა - ასისტენტ-პროფესორი
 21. ბიწაძე ნატალია - ასისტენტ-პროფესორი
 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.