თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

Contact  Information:


Dean’s Office:
Tel: +(995)599 56 46 72

E-mail: humanities@tesau.edu.ge

 

Dean
Shorena Lazviashvili
Tel: +(995) 555 000 540
E-mail:  shorena.lazviashvili@gmail.com

 

Head of the Faculty Quality Assurance Service

Tsisana Modebadze

Tel: +(995) 599 79 80 63

 E-mail: tsisana.modebadze@tesau.edu.ge

 
 

2023 © 2016 © All rights reserved