ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურის უფროსი

მზია ღაღოლიშვილი

 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.