თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

Head of the Faculty Quality Assurance Service

Tsisana Modebadze

 
 

2023 © 2016 © All rights reserved