დეკანის თანაშემწეები

  • ლაურა გამხვეტელაშვილი
  • ეკატერინე მელაიძე 
 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.