ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი

 
 

2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.