აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი

მანანა კევლიშვილი

 
 

2022 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.