თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის

Dean of the Faculty of Agrarian Sciences

Levan Shavadze

 
 

2023 © 2016 © All rights reserved