თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

Academic Staff

Professors:

Associate Professors:

Assistant Professors:

ასისტენტი

 
 

2023 © 2016 © All rights reserved