საკონტაქტო ინფორმაცია:

დეკანი

მაგდა დავითაშვილი

Tel: +(995) 599 949 878

E-mail: magda.davitashvili@tesau.edu.ge

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

იზოლდა ჭინჭარაშვილი

Tel: +(995) 599 008 448

E-mail: iza709@mail.ru

მათემატიკის, ინფორმატიკისა და ფიზიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

სვიმონ ოხანაშვილი

Tel: +(995) 599 57 32 25

E-mail: ok-svi@tesau.edu.ge

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

თამარ ნადირაძე

Tel: +(995) 593 33 89 45

E-mail: tamar.nadiradze@tesau.edu.ge 

დეკანატი

Tel: 0 (350) 27 33 20

E-mail: ntrl.sciences@tesau.edu.ge

 

 
 

2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.