ძირითადი სპეციალობები:

სასურსათო ტექნოლოგია
აგრონომია

 
 

2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.