თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

Information Technologies Office Staff

 

Head of Information Technologies Office

Tengiz Kukunashvili

Leading Specialist of Information Technologies Office

Dimitri Kvarelashvili 

Administrator of Education Management Automatized Systems 

Tarashi Giorgadze

Chief Specialist of Information Technologies Office

 
 

2023 © 2016 © All rights reserved