იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

საფინანსო სამსახური

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, I კორპუსი, II სართული, საფინანსო სამსახური
ტელ: 0 (350) 23 36 77
ელ.ფოსტა: finances@tesau.edu.ge

 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.