იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭო

აკადემიური პერსონალი:

 1. ლევან შავაძე-ფაკულტეტის დეკანი, ასოცირებული პროფესორი

 2. მანანა კევლიშვილი - პროფესორი

 3. მზია ღაღოლიშვილი ფაკ-ის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი

 4. ირა შილდელაშვილი სოფლის მეურნეობის და ქიმიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი

 5. მარიამ ხოსიტაშვილი-პროფესორი

 6. გაგა ბუიშვილი-ასოცირებული პროფესორი

 7. ლელა წიკლაური-ასოცირებული პროფესორი

 8. ლალი ელანიძე-ასოცირებული პროფესორი

 9. ნინო ვეფხიშვილი-ასოცირებული პროფესორი

 10. თეა ხოსიტაშვილი-ასოცირებული პროფესორი

 11. მედეა ორმოცაძე-ასოცირებული პროფესორი

 12. ნიკოლოზ სულხანიშვილი-ასოცირებული პროფესორი

სტუდენტები:

 1. ჭიკაძე ნიკა-სტუდენტი

 2. ოხანაშვილი ვალერი-სტუდენტი

 3. მაისურაძე დავითი-სტუდენტი

 4. კუსრაშვილი ნინო-სტუდენტი

 

 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.