თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის!

აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭო

აკადემიური პერსონალი:

 1. მანანა კევლიშვილი -ფაკ-ის დეკანი პროფესორი

 2. მზია ღაღოლიშვილი ფაკ-ის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი

 3. ირა შილდელაშვილი სოფლის მეურნეობის და ქიმიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი

 4. მარიამ ხოსიტაშვილი-პროფესორი

 5. გაგა ბუიშვილი-ასოცირებული პროფესორი

 6. ლელა წიკლაური-ასოცირებული პროფესორი

 7. ლალი ელანიძე-ასოცირებული პროფესორი

 8. ნინო ვეფხიშვილი-ასოცირებული პროფესორი

 9. თეა ხოსიტაშვილი-ასოცირებული პროფესორი

 10. მედეა ორმოცაძე-ასოცირებული პროფესორი

 11. ლევან შავაძე-ასოცირებული პროფესორი

 12. ნიკოლოზ სულხანიშვილი-ასოცირებული პროფესორი

სტუდენტები:

 1. ჯაფარიძე დიმიტრი-სტუდენტი

 2. საჩიშვილი გიორგი-სტუდენტი

 

 
 

2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.