გარე მობილობის წესით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!                           შიდა მობილობის წესით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

Bachelor Programmes:

Faculty of Humanities

History
Georgian Language and Literature
English Language and Literature

Faculty of Agricultural Sciences

Food Technology
Agronomy

Faculty of Educational Sciences

Primary Education

Faculty of Exact and Natural Sciences

 
 

    2021 © 2016 © All rights reserved