იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY
HEINONLINE სამართლის მონაცემთა ბაზა 

https://heinonline.org/HOL/Welcome

 
 

2024 © 2016 © All rights reserved