იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

განათლება - https://oxford.universitypressscholarship.com/browse?t=OSO:education

ლინგვისტიკა - https://oxford.universitypressscholarship.com/browse?t=OSO:linguistics

გარემოს დაცვითი მიმართულება, ეკოლოგია -https://oxford.universitypressscholarship.com/browse?t=OSO:environmentalScience

 

 
 

2024 © 2016 © All rights reserved