განათლება - https://oxford.universitypressscholarship.com/browse?t=OSO:education

ლინგვისტიკა - https://oxford.universitypressscholarship.com/browse?t=OSO:linguistics

გარემოს დაცვითი მიმართულება, ეკოლოგია -https://oxford.universitypressscholarship.com/browse?t=OSO:environmentalScience

 

 
 

2023 © 2016 © All rights reserved