თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას 2021-2022 სასწავლო წლისათვის შემდეგ სპეციალობებზე!

Address
N1, Kartuli Universiteti Str., 2200 Telavi
E-mail: info@tesau.edu.ge

Rector
Tel: 0 (350) 27 24 01
E-mail: rector@tesau.edu.ge

Vice Rector
Tel: 0 (350) 27 37 51
E-mail: vicerector@tesau.edu.ge

Head of Administration
Tel: 0 (350) 23 22 11
E-mail: administration@tesau.edu.ge

Secretariat
Tel: 0 (350) 27 24 01
E-mail: secretariat@tesau.edu.ge

Public Relations Office
Tel: 0 (350) 23 11 00
E-mail: pr@tesau.edu.ge

Quality Assurance Office
Tel: 0 (350) 27 59 82
E-mail: quality@tesau.edu.ge

Faculty of Humanities
Tel: 0 (350) 27 32 66
E-mail: humanities@tesau.edu.ge

Faculty of Agricultural Sciences
Tel: 0 (350) 23 36 70
E-mail: manana.kevlishvili@tesau.edu.ge

Faculty of Educational Sciences
Tel: 0 (350) 27 11 76
E-mail: edu.faculty@tesau.edu.ge

Faculty of Exact and Natural Sciences
Tel: 0 (350) 27 33 20
E-mail: ntrl.sciences@tesau.edu.ge

Faculty of Social Sciences, Business and Law
Tel: 0(350) 23 36 71
E-mail: rinkiashvili@gmail.com

 
2021 © 2016 © All rights reserved