თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას 2021-2022 სასწავლო წლისათვის შემდეგ სპეციალობებზე!

Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books (https://www.elgaronline.com/page/70/journals)

 
 

2021 © 2016 © All rights reserved