გარე მობილობის წესით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!                           შიდა მობილობის წესით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

Master Programmes

Faculty of Humanities

Modern and Contemporary History

Typological Linguistics and Translation

Faculty of Agricultural Sciences

Viticulture-Oenology

Food Technologies

Faculty of Educational Sciences

Subject Teaching Methodology 

Faculty of Exact and Natural Sciences

Faculty of Social Sciences, Business and Law 

Business Administration

Economics

 
 

    2021 © 2016 © All rights reserved