იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

Office of Information:

E-mail:mariam.otiuridze@gmail.com

Tel:599 855 655

 
 

2024 © 2016 © All rights reserved