თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის

Royal Society Journals Collection (https://royalsociety.org/journals/- Biological Sciences, Physics, Mathematics and Engineering Sciences, as well as related disciplines. 

  • Database covers digital archive of Royal Society since 1665.
 
 

2023 © 2016 © All rights reserved