თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს შემადგენლობა

 • მზია ღაღოლიშვილი
 • გურამ პაპუნიძე
 • დავით აბზიანიძე
 • ნანა ებელაშვილი
 • შოთა მათიაშვილი
 • მარიამ ხოსიტაშვილი
 • ნიკოლოზ სულხანიშვილი
 • ირა შილდელაშვილი
 • მანანა კევლიშვილი
 • მარინა კობახიძე
 • გაგა ბუიშვილი
 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.