იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

Board Members of the Faculty of Social Sciences, Business and Law 

 
 

2024 © 2016 © All rights reserved