თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას 2021-2022 სასწავლო წლისათვის შემდეგ სპეციალობებზე!

Examination Center  Staff

Head of the Examination Center

Nino Gigilashvili

Chief Specialist of the Examination Center

Abesalom Aivazashvili

Chief Specialist of the Examination Center

Leila Bedianidze

Specilaist of the Examination Center 

Tamar Bakhbakhishvili

Specilaist of the Examination Center 

Ketevan Javakhishvili

 
 

2021 © 2016 © All rights reserved