თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

Examination Center  Staff

Head of the Examination Center

Nino Gigilashvili

Chief Specialist of the Examination Center

Abesalom Aivazashvili

Chief Specialist of the Examination Center

Leila Bedianidze

Specilaist of the Examination Center 

Tamar Bakhbakhishvili

Specilaist of the Examination Center 

Ketevan Javakhishvili

 
 

2023 © 2016 © All rights reserved