თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის

Department of Social Sciences, Business and Law

Professors:

Associate Professors:

  • Salome Chelidze
  • Solomon Ramazashvili
  • Natia Songulia
  • Tamar Chitoshvili

Assistant Professors:

Assistants

 
 

2023 © 2016 © All rights reserved