თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას 2021-2022 სასწავლო წლისათვის შემდეგ სპეციალობებზე!

Contact Information:

Dean

Nana Rinkiashvili
Tel:+(995) 557 77 85 85; 0 (350) 23 36 71
E-mail: rinkiashvili@gmail.com

Head of Faculty Quality Assurance Service

Ia Jimshitashvili

Tel: +(995) 595 19 40 36
E-mail: ia.jimshitashvili@tesau.edu.ge

Head of the Department of Philosophy and Social Sciences
Giorgi Sibashvili
Tel: +(995) 555 97 17 47; 0(350) 23 36 71
E-mail: giorgisibaschvili@yahoo.de

Head of the Department of Economics and Tourism
Nanuli Khizanishvili
Tel: +(995) 571 71 71 50 ; 0(350) 23 36 71
E-mail: nanuli.khizanishvili@tesau.edu.ge

 

 

 

 

 
 

2021 © 2016 © All rights reserved