თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

Project Title: "Eradication of Sparseness in the Vineyard and its Influence on the Productivity of Grapes" 

Project Implementation Period:   01.10.2021-30.09.2022

Research Director of the Project: Associate Professor, Levan Shavadze

Project Funding Organization: Telavi State University 

Project Goal:  Find out the best option from the conducted agrotechnological arrangements in order to develop rational agrotechnology of filling thin-sown vineyard by tracing the present-day challanges.               

   

   

 
 

2023 © 2016 © All rights reserved