თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას 2021-2022 სასწავლო წლისათვის შემდეგ სპეციალობებზე!

Dean of the Faculty of Humanities

Nino Kochloshvili

 
 

2021 © 2016 © All rights reserved