იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

Assistant Deans

Laura Gamkhvetelashvili

Ekaterine Melaidze

Marine Otiuridze

 
 

2024 © 2016 © All rights reserved