თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის

Academic Staff

Professors:

Associate Professors:

Assitant-Professors:

Assistants:

 
 

2023 © 2016 © All rights reserved