თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას 2021-2022 სასწავლო წლისათვის შემდეგ სპეციალობებზე!

FACULTY OF SOCIAL SCIENCES, BUSINESS AND LAW

 
 

2021 © 2016 © All rights reserved