თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის

FACULTY OF SOCIAL SCIENCES, BUSINESS AND LAW

 
 

2023 © 2016 © All rights reserved