თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

 Department of Natural Sciences and Information Technologies

 

Professors:

Associate Professors:

Assistant Professors:

 
 

2023 © 2016 © All rights reserved