თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის

 Department of Natural Sciences and Information Technologies

 

Professors:

Associate Professors:

Assistant Professors:

 
 

2023 © 2016 © All rights reserved