საკონტაქტო ინფორმაცია:

დეკანი
მანანა კევლიშვილი
ტელ: +(995) 577 67 71 84
E-mail: manana. kevlishvili@tesau.edu.ge; manuka62@gmail.com


ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურის უფროსი

მზია ღაღოლიშვილი
ტელ: +(995)593 25 68 80;
E-mail: mzia.gagolishvili@tesau.edu.ge; 


დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 
ირა შილდელაშვილი

E-mail: ira.shildelashvili@tesau.edu.ge


დეკანატი 
ტელ: +(995)599 56 90 08
E-mail: agriculture@tesau.edu.ge

 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.