თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის

Contact Information: 

I.Gogebashvili Telavi State University, Building I, Floor II, Room #28, Public Relations Office.

Tel: 0 (350) 23 11 00

E-mail: pr@tesau.edu.ge

 

 
 

2023 © 2016 © All rights reserved