სამეცნიერო კონფერენცია

     გაცნობებთ, რომ სტუდენტ ბაკალავრთა და მაგისტრანტთა სამეცნიერო კონფერენცია ჩატარდება  2017 წლის 22 მაისს, ხოლო პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორანტთა - 2017 წლის 5 ივნისს.

   დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ: უნივერსიტეტის I კორპუსი, II სართული, ოთახი #42


საერთაშორისო სტუდენტური კონფერენცია- ,,ცივი ომის ისტორია’’

    გიწვევთ მერვე, ყოველწლიურ საერთაშორისო სტუდენტურ კონფერენციაზე- ,,ცივი ომის ისტორია’’-, რომელიც  ბუდაპეშტში, 2017 წლის 6-7 ივნისს, გაიმართება.

    კონფერენციის ორგანიზატორები არიან: ბუდაპეშტის ,,ცივი ომის ისტორიის კვლევითი ცენტრი“ და კოლუმბიის უნივერსიტეტის ევროპული ინსტიტუტი (ნიუ-იორკი).

    კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებს.

     საკონფერენციო განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა 2017 წლის 10  მაისი.

 

    კონფერენციის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ვებსაიტზე: http://coldwar.hu/


სტუდენტებს, ვისაც სურთ აქტიურად ჩაერთონ სტუდენტურ ცხოვრებაში და სკოლის მოსწავლეებს, რომლებსაც სურთ სკოლიდანვე მიიღონ საუნივერსიტეტო ცხოვრების გამოცდილება, გთხოვთ, მიიღოთ მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციაში „ნარჩენებისა და ტყეების მდგრადი მართვა.

 

           2017 წლის მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილი კონფერენცია ჩატარდება 2017 წლის 27 სექტემბერს სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივეტსიტეტში (თესაუ). საკონფერენციო თემების პრიოტიტეტი იქნება: 1. ნარჩენების მდგადი მართვა; 2. ტყეების მდგრადი მართვა. ასევე შესაძლებელია მე-3, ზემოთ დასახელებული ორი თემის ინტეგრაციაც.

            კონფერენცია შედგება ორი დონისაგან: დონე პირველი - მონაწილეობას მიიღებენ კახეთის რეგიონის საჯარო სკოლების 9-12 კლასის მოსწავლეები. მეორე დონეზე მონაწილეობას მიიღებენ თესაუ-ს სტუდენტები.

            კონკურსის პირველი ეტაპი გამოცხადდა 2017 წლის 20 აპრილს და პირველადი განაცხადების შემოტანის ბოლო ვადა იქნება 29 მაისი. პირველ ეტაპზე ნებისმიერ მოსწავლეს და სტუდენტს შეეძლება შემოიტანოს მის მიერ წარმოსადგენი საკონფერენციო თემის მონახაზი 300 სიტყვიანი ესეს სახით. თითოეულ ესეს განიხილავს შესაბამისი ჟიური და მათგან შეარჩევს 10 საუკეთესოს (5 მოსწავლეებისგან და 5 სტუდენტებისაგან). ეცნობებათ რა მათ პირველ ეტაპზე წარმატებისა და მეორეზე გადასვლის შესახებ, მათ უნდა მოამზადონ საკონფერენციო პრეზენტაცია - თემის ვიზუალური მხარე წარმოდგენილი უნდა იყოს PPT პროგრამაში და მოიცავდეს 10 წუთიან პრეზენტაციას.

            ჟიური შეარჩევს თითო-თითო გამარჯვებულ მონაწილეს - 1 სკოლის მოსწავლეს და 1 სტუდენტს. ყველა ფინალისტს გადაეცემა სერთიფიკატი.

შევსებული განაცხადი არაუგვიანეს ..29 მაისისა უნდა გააგზავნოთ შემდეგ  ელექტრონულ მისამართებზე:  kakhiberius@gmail.com და ntrl.sciences@tesau.edu.ge

            დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ ფაილებში: ინფორმაცია კონფერენციაზე , პირველადი განაცხადი


 


,,კულტურათშორისი დიალოგები“-მეოთხე  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თესაუ-ში

 2017 წლის 27, 28 და 29 ოქტომბერს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გიწვევთ მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე- ,,კულტურათშორისი დიალოგები“.

         დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ ფაილებში:


საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია აშშ-ში

2017 წლის 20 მარტს , ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ტარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე- ,,სამეცნიერო ძიება თანამედროვე სამყაროში, თეორიული საფუძვლები და ინოვაციური მიდგომები“.

    საკონფერენციო სტატიის გადაგზავნის ბოლო ვადაა 15 მარტი, 2017 წელი.

   სტატიები მიიღება ინგლისურ და რუსულ ენებზე შემდეგი მიმართულებით:

  1. ფიზიკა-მატემატიკური;

2. ქიმია;

3. ბიოლოგია;

4. მედიცინა;

 5. სასოფლო-აგრარული მიმართულება;

6. ფილოსოფია;

7. ისტორია;

8. ფილოლოგია;

9. პედაგოგიკა;

10. ფსიქოლოგია;

11. სოციოლოგია;

12. ეკონომიკა.

   დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ საერთაშორისო სამსახურის სპეციალისტ  ია შიუკაშვილს.


საერთაშორისო კონფერენცია-,,ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში და სტრატეგიული მიზნები

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის კვლევებისა და დაგეგმვის სამმართველოს ორგანიზებით, 2017 წლის 27 აპრილს ჩატარდება საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: ,,ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში და სტრატეგიული მიზნები“. კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ უცხოეთში და საქართველოში აკრედიტებული უნივერსიტეტების ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სტუდენტებს. ასევე, პროფესიულ სასწავლებლებსაც.  ნაშრომი უნდა ემსახურებოდეს საქართველოს ტურიზმის სტრატეგიაში წარმოდგენილ რვა სტრატეგიული მიზნიდან ერთ-ერთის ან რამდენიმეს შესრულებას:

1.       ტურიზმის სფეროში სახელმწიფო და კერძო ინვესტიციების გაზრდა;

2.       ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება ვიზიტების რაოდენობის, უცხოური და ადგილობრივი ინვესტიციების გაზრდის ხელშეწყობის მიზნით;

3.       ეფექტიანი მარკეტინგისა და საინფორმაციო კამპანიის საშუალებით ვიზიტორების მოზიდვა მაღალგადახდისუნარიანი ბაზრებიდან; შიდა ტურიზმის სტიმულირება;

4.       კონკურენტუნარიანობის გაზრდა მსოფლიო დონის ტურისტული მომსახურების შეთავაზების გზით;

5.       ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობის რესურსების გამოყენებით, ტურიზმში უნიკალური ავთენტური გამოცდილების შექმნა;

6.       საქართველოს ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობის პატივისცემა, დაცვა და წარმოჩენა;

7.       მონაცემთა მოპოვებისა და ანალიზის, ასევე, სექტორის განვითარების შეფასების მასშტაბის გაფართოება და გაუმჯობესება;

8.       პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება სახელმწიფოს, ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის.

ნაშრომში წარმოდგენილი იდეები აისახება ტურიზმის სამოქმედო გეგმაში და განხორციელდება.

კონფერენციის მიზანი:

ხელი შეუწყოს უნივერსიტეტებისა და საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის თანამშრომლობის გაძლიერებას და სტუდენტების ჩართულობის ამაღლებას ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების საკითხებში. კონფერენცია სტუდენტებს  შესაძლებლობას მისცემს, ჩაატარონ ინდივიდუალური კვლევები დ აშესთავაზონ ახალი იდეები საქართველოში ტურიზმის პოლიტიკის მთავარ განმსაზღვრელ ორგანოს და ამით საკუთარი წვლილი შეიტანონ ტურიზმის სტრატეგიით განსაზღვრული მიზნების შესრულების საქმეში.

მნიშვნელოვანი თარიღები:

15 მარტი– თეზისების წარმოდგენის ბოლო ვადა. მოცულობა  – 1-2 გვერდი.

20 მარტი- მომდევნო ეტაპზე გადასული კანდიდატების განსაზღვრა და მათი ინფორმირება.

5 აპრილი- ნაშრომების მიღების ბოლო ვადა, მოცულობა 5-10 გვერდი.

20 აპრილი-შერჩეული ნაშრომების ავტორების გამოვლენა.

27 აპრილი- პრეზენტაციების და გამოგზავნილი ნაშრომების საფუძველზე გამარჯვებულების გამოვლენა.

სტუდენტები გამართავენ ნაშრომების პრეზენტაციას, რის საფუძველზეც გამოვლინდება გამარჯვებულები. ისინი დაჯილდოვდებიან სპეციალური პრიზებით. ასევე, შერჩეული ნაშრომები დაიბეჭდება, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ყოველწლიურ მიმოხილვასთან ერთად, კრებულში სახელწოდებით, -,,ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში და მსოფლიო გამოცდილება“. კონფერენციის ყველა მონაწილეს გადაეცემა სერტიფიკატი. კონფერენციის შედეგად, მოხდება წარმატებული სტუდენტების მონაცემთა ბაზის შექმნა და მათი გათვალისწინება, საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტაციაში სტაჟირების ან მომავალი დასაქმების თვალსაზრისით.

თეზისები და საბოლოო ნაშრომები გთხოვთ გამოაგზავნოთ შემდეგ მისამართზე:

tourismconference@gnta.ge

მიუთითეთ თქვენი სახელი გვარი, ხელმძღვანელი (არსებობის შემთხვევაში), სწავლის საფეხური და უნივერსიტეტი.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ: http://gnta.ge/conference

 


საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია უკრაინაში        

     უკრაინის მაკარენკოს სახელობის სუმის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი  24-25 მარტს  გიწვევთ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე -,,უმაღლესი განათლების ინოვაციური განვითარება“.

    კონფერენციის  სამუშაო ენებია: უკრაინული, პოლონური, რუსული, ინგლისური.   

     თეზისების გაგზავნის ბოლო ვადაა  2017 წლის 25 თებერვალი.

    კონფერენციაში მონაწილეობის შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის  მიმართეთ თესაუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის მთავარ სპეციალისტს, ია შიუკაშვილს.

 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია უკრაინაში

  გიწვევთ  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციზე- „საკვები და კვების ტექნოლოგიები“-მონაწილეობის მისაღებად, რომელიც   2017 წლის 25-30 სექტემბერს, უკრაინაში, ოდესის კვების ტექნოლოგიათა ეროვნულ აკადემიაში, გაიმართება.

   კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ უნივერსიტეტის პროფესორებს, დოქტორანტებს, კურსდამთავრებულებს, მრეწველობის სფეროს წარმომადგენლებს.

        კონფერენციის ორგანიზატორები არიან:

  • უკრაინის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
  • უკრაინის აგრარული პოლიტიკისა და კვების სამინისტრო;
  • ოდესის კვების ტექნოლოგიათა ეროვნული აკადემია.

  

        კონფერენციის სამუშაო ენებია: უკრაინული, რუსული, ინგლისური.

 საკონფერენციო მოხსენებების  წარდგენის ბოლო ვადაა 2017 წლის 1 ივნისი.

დამატებითი ინფორმაციისათვის  იხილეთ:

   კონფერენციის ვებ-გვერდი-     http://foodconf.onaft.edu.ua

    თანდართული ფაილი: მოწვევის წერილი


საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია რუსეთში

     გიწვევთ 22-ე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციაში-,,ინოვაციები პროფესიულ და პროფესიულ-პედაგოგიურ განათლებაში“-მონაწილეობის მისაღებად.

   კონფერენცია გაიმართება 2017 წლის 18-20 აპრილს, რუსეთის სახელმწიფო პროფესიული განათლების უნივერსიტეტის ბაზაზე (ქ. ეკატერინბურგი).

    დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ ფაილში: Инф письмо Инновации 2017


ბრიტანეთის   საერთაშორისო კონფერენციაში დაუსწრებლად მონაწილეობის მიღების მსურველთა საყურადღებოდ!  

   ბრიტანეთის   საერთაშორისო კონფერენციაში დაუსწრებლად მონაწილეობის მიღების მსურველებმა  სტატიები უნდა წარადგინონ ჰუმანიტარული მიმართულებით.

 სტატიების წარდგენის ბოლო ვადაა   2016 წლის 10 დეკემბრამდე

სამეცნიერო ნაშრომი უნდა მომზადდეს , როგორც ინგლისურ, ასევე- რუსულ ენაზე.

ტექსტის ფორმატი: Word for Windows. გვერდის ფორმატი- A 4

შრიფტი -14:ტიპი- Times New Romance . ინტერვალი -1,5

    საკონტაქტო პირი- თესაუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ია შიუკაშვილი.

Tel: +995 350 27-15-33

Mob: +995 555 15-74-84

E-mail: iashiukashvili@yandex.ru  

 


ივანე ჯავახიშვილის 140-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი  სამეცნიერო კონფერენცია თესაუ-ში

    2016 წლის 16 დეკემბერს  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის დეპარტამენტი ატარებს ივანე ჯავახიშვილის 140-ე წლისთავისადმი მიძღვნილ   შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენციას.

   მსურველებმა რეგისტრაციისთვის,  2016 წლის 5 დეკემბრამდე, მიმართეთ ისტორიის დეპარტამენტს.


 სამეცნიერო კონფერენცია -„სტუდენტების აკადემიური ფორუმი: სახელმწიფო მართვისა და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“

   ა(ა)იპ  „საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის  სახელობის ქართული უნივერსიტეტში“ 2016 წლის 2 დეკემბერს გაიმართება რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, სახელწოდებით, „სტუდენტების აკადემიური ფორუმი: სახელმწიფო მართვისა და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“.

       კონფერენციის  ლინკი  ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე:

            https://sangu.edu.ge/index.php?page=1006&lang=geo

           კონფერენციის ელ.ფოსტა: academforum@sangu.edu.ge

 

  დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ ფაილში  


   საერთაშორისო კონფერენცია 

  აშშ-ს   საერთაშორისო კონფერენციაში დაუსწრებლად მონაწილეობის მიღების მსურველებმა  სტატიები უნდა წარადგინონ შემდეგ სპეციალობებში:

ფილოლოგია, ლინგვისტიკა, კულტუროლოგია, ჟურნალისტიკა, ფოლკლორისტკა, პედაგოგიკა.

      სტატიების წარდგენის ბოლო ვადაა   2016 წლის 20 ოქტომბერი

კრებულის დაბეჭვდის თარიღი:  2016 წლის დეკემბერი.

     სამეცნიერო ნაშრომი უნდა მომზადდეს , როგორც ინგლისურ, ასევე- რუსულ ენაზე.

ტექსტის ფორმატი: Word for Windows.გვერდის ფორმატი A 4

შრიფტი -14:ტიპი- Times New Romance .ინტერვალი 1,5

  კრებული დარეგისტრირებულია ISBN ამერიკის სააგენტო.

    საკონტაქტო პირი- თესაუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ია შიუკაშვილი

Tel: +995 350 27-15-33

Mob: +995 555 15-74-84

E-mail: iashiukashvili@yandex.ru  


სამეცნიერო კონფერენცია - „ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის თანამედროვე მდგომარეობა და  განვითარების ტენდენციები“ 

 საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 2016 წლის 15,16  ნოემბერს   ატარებს სამეცნიერო კონფერენციას - „ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის თანამედროვე მდგომარეობა და  განვითარების ტენდენციები“.                             

 კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ საქართველოს  უმაღლესი სასწავლებლების პროფესორ-მასწავლებლებს, დოქტორანტებს  და მაგისტრანტებს.  

               საკონფერენციო მოხსენებები დაიბეჭდება სრულად და ხელმისაწვდომი იქნება ელექტრონული ფორმით.

კონფერენციის სამეცნიერო მიმართულებებია:

1.  ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის  თეორიულ-მეთოდოლოგიური,  ეკონომიკური,  სამართლებრივი და      

     ორგანიზაციული  პრობლემები;

 

2.  ფიზიკური აღზრდისა და სპორტული წვრთნის  მედიკო-ბიოლოგიური და  პედაგოგიურ-   

     ფსიქოლოგიური  ასპექტები;

 

3.  სპორტული რეზერვის მომზადების  თანამედროვე მეთოდები;

4.  შეზღუდული შესაძლებლობების    მქონე პირებთა ფიზიკური აღზრდა.  ადაპტიური სპორტი;

5.  უმაღლესი  კვალიფიკაციის  სპორტსმენების მომზადების სპორტულ - პედაგოგიური საფუძვლები;

6.  ოლიმპიური სპორტი, ოლიმპიზმი და ოლიმპიური განათლება;

7.  სპორტის სფეროს  კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადების და გადამზადების პრობლემები;

                               

 

 

კონფერენციის რეგლამენტი:  მოხსენება 10-15 წუთი, მსჯელობა 3-5 წუთი.       

         გთხოვთ, საკონფერენციო მოხსენება მოთხოვნების შესაბამისად გაფორმებული (დანართი№1)  გადმოაგზავნოთ  2016 წლის  15  ოქტომბრამდე    ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართებზე:

          www sportuni@edu.ge

-         30  ოქტომბრამდე  საორგანიზაციო კომიტეტი შეარჩევს მოხსენებებს  და         ელექტრონული ფოსტით მიიღებთ შეტყობინებას კონფერენციაში მონაწილეობის შესახებ;

დანართი№1 

მოთხოვნები კრებულში მოხსენებათა გაფორმებისათვის

 1.მოხსენების მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 6 გვერდს, გამოყენებული   ლიტერატურისა (არაუმეტეს 6-8 დასახელებისა) და რეზიუმეების (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) ჩათვლით.

2. გვერდის ფორმატი: – А4, ტექსტურ რედაქტორ Word-ში.

3. ფურცლისპარამეტრები (მინდორი): ზედა - 1,5სმ, ქვედა - 1,5სმ, მარცხენა - 2სმ, მარჯვენა - 2სმ.  

4. ფონტი:  ტექსტი – Sylfaen , ზომა 12.                    

5. სტრიქონებს შორის ინტერვალი-1.

 

                                            სტატიის გაფორმების წესი

1. ზედა მარჯვენა კუთხეში პირველ ხაზზე ავტორის გვარი, სახელი. მეორე ხაზზე ორგანიზაციის დასახელება, ერთი ინტერვალის გამოტოვებით სათაური

(ზომა 14).

 2. ერთი ინტერვალის შემდეგ ნაშრომის ტექსტი.

3. ბრჭყალები   ტექსტში გამოიყენეთ ნიმუშით („“),  

4. ტექსტში გამოიყენეთ ტირე (–), ხოლო სიტყვათა შიგნით დეფისი (-).

5. გამოყენებული ლიტერატურა: ზომა 10.  სტატიის ბოლოს ალფავიტზე განალაგეთ გამოყენებული   ლიტერატურა შემდეგი სახით:

 წიგნის ციტირების დროს: გვარი სახელი. (გამოცემის დრო): დასახელება გამომცემლობა. გამოცემის ადგილი;

 სტატიის ციტირების დროს: გვარი, სახელი (გამოცემის წელი): სტატიის

    დასახელება.//ჟურნალის ან წიგნის დასახელება. ჟურნალის ნომერი, სტატიის  პირველი და ბოლო გვერდი;

    შესრულებულ სტატიას დაურთეთ რეზიუმე (არაუმეტეს 1000 სიმბოლო)

 დაასახელეთ სტატიის 5 (ხუთი) საკვანძო სიტყვა   და  დაურთეთ სტატიას რეზიუმეს შემდეგ; 


სამეცნიერო კონფერენცია „სკოლა და უნივერსიტეტი IV“

    „მეცნიერებისა და ინოვაციების თბილისის ფესტივალის“ ფარგლებში, 2016 წლის 20 სექტემბერს, 14:00 სთ-ზე, 
თბილისის პირველ სკოლა-გიმნაზიაში ჩატარდება სამეცნიერო კონფერენცია „სკოლა და უნივერსიტეტი IV“ (ორგანიზატორი- ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი).
    კონფერენციაზე დასწრების მსურველებს 19 სექტემბრის 15 საათამდე, გთხოვთ, მიაკითხოთ რექტორის მოადგილეს სამეცნიერო დარგში, პროფ. ნუნუ გელდიაშვილს (II სართული, ოთახი #42)


 IV საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია

      1-3 ოქტომბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ტარდება კონფერენცია თემაზე:   კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება.
      კონფერენცია ატარებს ინტერდისციპლინარულ ხასიათს და ეძღვნება უკანასკნელ პერიოდში ინფორმატიკისა და განათლების სფეროში ურთიერთდაკავშირებული სამეცნიერო - პრაქტიკული ღირებულების პროექტების წარმოდგენას და გაზიარებას ამ დარგში მოღვაწე სხვადასხვა ქვეყნის მეცნიერებს შორის.

   კონფერენციის ორგანიზატორები არიან: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
იუნესკოს კათედრა „საინფორმაციო საზოგადოება“, ევროპული განათლების ცენტრი (საქართველო),  განათლების ინფორმატიზაციის მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემია ( საქართველო),  შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  ( საქართველო), კომპანია „Noosphere Ventures“  (აშშ), ჰიდერაბადის უნივერსირტეტი  ( ინდოეთი),  კიევის ტარას შევჩენკოს ნაციონალური უნივერსიტეტი - (უკრაინა), კიევ-მოგილიანის აკადემიის ნაციონალური უნივერსიტეტი - (უკრაინა),  წყალთა მეურნეობისა და ბუნებათსარგებლობის ნაციონალური უნივერსიტეტი  (უკრაინა), ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი  ( გერმანია),  თავდაცვის უნივერსიტეტი  ( ჩეხეთის რესპუბლიკა), აზერბაიჯანის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მათემატიკისა და მექანიკის ინსტიტუტი;
სსიპ ქალაქ ბათუმის №6 ფიზიკა მათემატიკის საჯარო სკოლა  ( საქართველო).

 

  კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველი  ყველა დაინტერესებული პირი უნდა დარეგისტრირდეს  2016 წ. 10 სექტემბრამდე.

               სრული ინფორმაცია მოიძეთ ლინკზე:

             http://cet-conference.ge 


საერთაშორისო კონფერენცია კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად  აცხადებს აბსტრაქტების მიღებას.

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 2016 წლის 11-13 ნოემბერს გაიმართება.

კონფერენციაზე იმუშავებს სამი სექცია:

·         სამართალი;

·         ბიზნესი და ეკონომიკა;

·         სოციალურ მეცნიერებათა.

 

იხილეთ დეტალური ინფორმაცია.

 


საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ორგანიზებით, 2016 წლის 11-12 ნოემბერს ტარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“.

კონფერენციის მიზანია ეკონომიკისა და ბიზნესის სფეროში ჩატარებული მეცნიერული კვლევების შედეგებისა და გამოცდილების ურთიერთგაზიარება.

 

სრული ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე:

 

https://www.tsu.ge/ge/government/administration/departments/pr/news/pEeptGKoI-iPe0uH/?p=1


საერთაშორისო კონფერენცია "ევროპული ღირებულებები და იდენტობა:

ევროპეიზაციის მრავალი განზომილება"

2016 წლის 25-26 ოქტომბერს, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართება. კონფერენციის თემაა "ევროპული ღირებულებები და იდენტობა: ევროპეიზაციის მრავალი განზომილება".  კონფერენცია ტარდება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის (CSS),  ასოციაცია Georgia Proeuropa-სა და საფრანგეთის ქართველთა სათვისტომოს ორგანიზებით. კონფერენცია იმართება შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.

დამატებითი ინფორმაცია აღნიშნული კონფერენციის შესახებ, იხილეთ თანდართულ ფაილში.


საერთაშორისო კონფერენცია  წმინდა გრიგოლ  ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში

2016 წლის 4-5 ნოემბერს წმინდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი  სასწავლებლის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკულ  კონფერენციას ჩაატარებს. კონფერენციის თემაა  ,,საქართველო და თანამედროვე სამყარო - გამოწვევები, მიღწევები, პროგრესი“.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ ფაილში: ფაილი 1 , ფაილი 2


საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ჩუვაშეთის რესპუბლიკაში

ჩუვაშეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო სასოფლო აკადემია 2016 წლის 20-21 ოქტომბერს ატარებს კონფერენციას თემაზე „სამეცნიერო-საგანმანათლებლო გარემო, როგორც აგროსამრეწველო კომპლექსისა და სოფლის სოციალური ინფრასტრუქტურის განვითარების საფუძველი“.

კონფერენციის ჩატარების ადგილი: ქალაქი ჩებოქსარი, ჩუვაშეთის რესპუბლიკა, რუსეთის ფედერაცია.

საკონფერენციო კრებული განთავსდება РИНЦ-ის ბაზაში (რუსული ციტირების სამეცნიერო ინდექსი).

საკონფერენციო მასალების მიღების ბოლო ვადაა 2016 წლის  5 სექტემბერი.

დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის, გთხოვთ, იხილეთ თანდართული ფაილი


36-ე რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია

2016 წლის ოქტომბერში ქუთაისში გაიმართება XXXVI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია. მოხსენებათა თეზისები  (ბეჭდური და ელექტრონული ვერსია) მიიღება არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში (გ. გოგოლაშვილი, თ. ბურჭულაძე) მიმდინარე წლის 15 სექტემბრამდე.  თეზისების მომზადების ფორმატი - A4, შრიფტი - „სილფაინი“, შრიფტის ზომა - 11, ინტერვალი სტრიქონებს შორის - 1,5.

თეზისები გამოაგზავნეთ ელექტრონული ფოსტით შემდეგ მისამართზე: contact@ice.ge, burchuladzetea@gmail.com


სამეცნიერო კონფერენცია ხუროთმოძღვრება:კვლევა და რესტავრაცია

2016 წლის 1-2 დეკემბერს,  გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი  გიწვევთ  რუსუდან მეფისაშვილისა და ვახტანგ ცინცაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო (საიუბილეო) კონფერენციაზე ხუროთმოძღვრება: კვლევა და რესტავრაცია.

მოხსენების სათაური წარმოდგენილი უნდა იყოს ა/წ 30 ივლისამდე, ხოლო თეზისი -ა/წ 30 სექტემბრამდე, შემდეგ ელ. მისამართზე: chitucio@gmail.com

თეზისების წარდგენის წესი:

ქართული შრიფტი -akadnusx (არა უმეტეს ერთი გვერდისა);

ზომა- 12, ინტერვალი-1.5;

მოხსენების რეგლამენტი 20 წუთი.

კონფერენცია ჩატარდება თბილისში,  ათონელის ქუჩა #49,   გ. ჩუბინაშვილის ცენტრის საკონფერენციო დარბაზში.

საკონტაქტი პირი -ნატო ჩიტიშვილი, ტელ: 595 355 955  ელ. ფოსტა:  chitucio@gmail.com


საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ოდესის სასურსათო

ტექნოლოგიების ეროვნულ აკადემიაში 

2016 წლის 13-17 სექტემბერს, ოდესის სასურსათო ტექნოლოგიების ეროვნულ აკადემიაში გაიმართება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე - „სასურსათო ტექნოლოგიები, პურპროდუქტები და შერეული საკვები“.

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ თანდართული ფაილები:  ფაილი 1 , ფაილი 2 , ფაილი 3

 


პირველი სამეცნიერო-პრაქტიკული საერთაშორისო კონფერენცია ბათუმში

2016 წლის 18-20 ნოემბერს, ბათუმში, სასტუმრო Sheraton Batumi-ში გაიმართება პირველი საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: “სამედიცინო ტურიზმი: პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური, საგანმანათლებლო და სამედიცინო პრობლემები სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში”.

      კონფერნციის ჩატარების მიზანია სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ინტერკულტურული თანამშრომლობის ხელშეწყობა სამედიცინო ტურიზმის განვითარების კუთხით, სხვადასხვა დარგის სპეციალისტების, მათ შორის სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების, ბიზნესმენთა, სამედიცინო დაწესებულებებისა და სადაზღვევო კომპანიების, მას-მედიის წარმომადგენელთა დაინტერესება აღნიშნული პრობლემით, არსებული რესურსების შეფასება, მონაცემების შეჯამება და აზრთა გაცვლა-გამოცვლა.

      კონფერენციაზე განიხილება ისეთი საკითხები, როგორიცაა     სამედიცინო ტურიზმის ადგილი გლობალიზაციის პროცესში;    სამედიცინო ტურიზმი და სახელმწიფო; თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სამედიცინო ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებაში და სხვ.

კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად გადადით ლინკზე: http://gruni.edu.ge/other_content/index/514/1464947596

 

 


საერთაშორისოსამეცნიეროკონფერენცია „ნართების ეპოსის კვლევის

თანამედროვე პერსპექტივები“

2016 წლის 13-15 ოქტომბერს, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ნართების ეპოსის კვლევის თანამედროვე პერსპექტივები“.
მიმართულებები:
ფოლკლორი, ლიტერატურა, ენათმეცნიერება, ისტორია, რელიგია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია, კულტურის კვლევები,  ხელოვნებათმცოდნეობა, კონფლიქტები, მიგრაცია.
სამუშაოენები: ქართული, ინგლისური, რუსული, ოსური. 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ ფაილში


“განათლება, კვლევა, პრაქტიკა”

  განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი 2016 წლის 1-2 ივლისს ატარებს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას თემაზე: ,,განათლება, კვლევა, პრაქტიკა”.

გაცნობებთ, რომ საკონფერენციო მოხსენებების წარმოდგენის ვადამ  გადაიწია 10 დღით,  2016 წლის 25 აპრილამდე.


სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „მულტიკულტურიზმი პოლიეთნიკურ საზოგადოებაში: ევროპის და უკრაინის გამოცდილება“

ხარკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გიწვევთ სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციაზე  „მულტიკულტურიზმი პოლიეთნიკურ საზოგადოებაში: ევროპის და უკრაინის გამოცდილება“

იმუშავებს შემდეგი   სექციები:

  1. მულტიკულტურიზმის თეორიული საფუძვლები:ევროპის და უკრაინის გამოცდილება.
  2. მულტიკულტურიზმი და ეროვნული იდენტობის პრობლემა.
  3. ჰუმანიტარული დისციპლინის სწავლების მეთოდიკა  მულტიკულტურულ საზოგადოებაში.

სამუშაო ენები: უკრაინული, რუსული, ინგლისური, პოლონური

 მასალების მიღების ბოლო ვადა: 2016 წლის 1 ივლისი

დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ თანდართული ფაილი 


საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ჰოლოკოსტი უკრაინაში:  აკადემიური, მემორიალური და საგანმანათლებლო ასპექტები“

სკოვოროდის სახელობის ხარკოვის ნაციონალური პედაგოგიური უნივერსიტეტი  გიწვევთ კონფერენციაზე „ჰოლოკოსტი უკრაინაში: აკადემიური, მემორიალური და საგანმანათლებლო ასპექტები“

იმუშავებს  შემდეგი სექციები:

1 ისტორიოგრაფიისა და წყაროთმცოდნეობის პრობლემები ჰოლოკოსტის თემაზე.

2. ჰოლოკოსტი და კულტურა.

3. ისტორიული ხსოვნა ჰოლოკოსტზე: ხსოვნის ფუნქციონირება, ხსოვნის კულტურა  და ხსოვნის უკვდავყოფა.

4. ჰოლოკოსტის სწავლების მეთოდიკა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.

 

სამუშაო ენები: უკრაინული, რუსული და ინგლისური

 დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ თანდართულ ფაილში

 


საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული  კონფერენცია სოჩაში

2016 წლის 27- 28 ივნისს სოჩაში  ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია  „ეკონომიკისა  და ფინანსების განვითარების ვექტორი  თანამედროვე ეტაპზე“

იმუშავებს შემდეგი სექციები:

1 ფინანსური მოდერნიზაცია  - საქართველოს საგადასახადო სისტემა

2. ადმინისტრირებიული მართვა და რეგიონული ეკონომიკა

4. სავალუტო სისტემა: მიმდინარე გამოწვევები და განვითარების ტენდენციები

5. თანამედროვე ტენდენციები ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის განვითარებაში

6. ტურიზმის ეკონომიკა

7. თანამედროვე ეკონომიკის განვითარების  სამართლებრივი საფუძველი

დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ თანდართული ფაილი


პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორანტთა სამეცნიერო კონფერენცია

2016 წლის 9 ივნისს ჩატარდება პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორანტთა სამეცნიერო კონფერენცია

 

10.00 – 11.00  მონაწილეთა რეგისტრაცია

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი I კორპუსი, II სართული,   სააქტო  დარბაზი

 

11.00 -12.00  კონფერენციის გახსნა

 

12.00 – 15.00  სექციური მუშაობა

 

15.00 – 16.00 კონფერენციის შეჯამება

სერტიფიკატების გადაცემა

 

რეგლამენტი

მოხსენება 10 წუთი

მსჯელობა 5 წუთი

გთხოვთ მობრძანდეთ!


 

სამეცნიერო კონფერენცია

      2016 წლის 25 მაისს ჩატარდება სტუდენტ ბაკალავრთა და მაგისტრანტთა სამეცნიერო კონფერენცია.

    10:00-11:00 მონაწილეთა რეგისტრაცია

   იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსი, II სართული, სააქტო დარბაზი.

     11:00-11:30 კონფერენციის გახსნა

ირმა შიოშვილი-   იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი

     15:00-16:00 კონფერენციის შეჯამება

მონაწილეთა დაჯილდოება

   რეგლამენტი

მოხსენება-10 წუთი

მსჯელობა-5 წუთი 


                                                                                                ახალგაზრდული კონფერენცია-,, გოგებაშვილის პედაგოგიკა-გამოწვევები დღეს“

    2016 წელს  იაკობ გოგებაშვილის ,,დედა ენის“ გამოცემიდან (1876 წ.)  140 წელი შესრულდა.

   ამ თარიღთან დაკავშირებით, კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი მიმდინარე წლის შემოდგომაზე გეგმავს ახალგაზრდულ კონფერენციას-,,გოგებაშვილის პედაგოგიკა-გამოწვევები დღეს“.

    ცენტრი განათლების საკითხებით დაინტერესებულ სტუდენტებსა და ახალგაზრდა მკვლევრებს შესთავაზებს საკითხთან დაკავშირებული საარქივო მასალის ჩამონათვალს. სტუდენტებს საშუალება ექნებათ, მათ მიერ შერჩეული თემატიკის მიხედვით, იმუშაონ გოგებაშვილის და XIX საუკუნის სხვა ცნობილი საზოგადო მოღვაწეების საარქივო მასალის ორიგინალებზე ცენტრის სამკითხველო დარბაზში.

  დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ ფაილში

 


                                         „ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის”      

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემი

2016 წლის 28,29,30 სექტემბერს, თბილისში, საქართველო,

ატარებს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას

 

კონფერენცია ტარდება შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით (CG16_i_4_6)

 

პროგრამით  გათვალისწინებული  დარგობრივი  სექციები (მიმართულებები):

1. ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები    
    მემცენარეობაში;

2. ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები  
     მეცხოველეობაში;

3. ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები    
    აგროინჟინერიაში.

     დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ ფაილში


საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია-„მრეწველობისა და საზოგადოების განვითარება“

 კიროვის სახელობის კიევის ნაციონალურ უნივერსიტეტში 2016 წლის 25 – 27 მაისს ტარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია-  „მრეწველობისა და საზოგადოების განვითარება“ .

   გათვალისწინებულია შემდეგი მიმართულებები:

 

   1.            მადნეულის მოპოვების ღია მეთოდი;

   2.            მიწისქვეშა მადნეულის მოპოვება;

   3.            მაღაროსა და მიწისქვეშა კონსტრუქციები;

   4.            მაღაროს გეოდეზიური კვლევა;

   5.            გეოლოგია და გამოყენებითი მინერალოგია;

   6.            ეკონომიკა;

   7.            მშენებლობა;

   8.            შრომის დაცვა, სამრეწველო უსაფრთხოება და ეკოლოგია;

   9.            მეტალურგია;

  10.            საინჟინრო მექანიკა, სამთო მანქანები და სამრეწველო ტრანსპორტი;

  11.            ელექტრო და ელექტროენერგიის ინჟინერია;

  12.            ინფორმატიკა და საინფორმაციო ტექნოლოგიები;

  13.            მინერალების გადამუშავება;

  14.            პედაგოგიკა;

  15.            სამრეწველო რეგიონების განვითარების ფილოსოფიურ-მეთოდური და სოციალურ-პოლიტიკური ასპექტები;

  16.            ისტორია და ისტორიული კვლევა;

  17.            ფილოლოგია;

  18.            საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები;

  19.            შრომები ფიზიკასა და მათემატიკაში;

  20.            ხელოვნებათმცოდნეობა.

 

მოხსენებების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2016 წლის 25 აპრილი.

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ დოკუმენტში 

 


    საერთაშორისო  კონფერენცია-,, ორგანული სოფლის მეურნეობა ყაზახეთის რესპუბლიკაში: ახლანდელი დრო და მომავალი“

   ყაზახეთის საკენ სეიფულინის სახელობის აგროტექნიკური უნივერსიტეტი 2016 წლის 30 ივნისი-1 ივლისს  გიწვევთ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის-,, ორგანული სოფლის მეურნეობა ყაზახეთის რესპუბლიკაში: ახლანდელი დრო და მომავალი“- მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად.

   კონფერენციის მიზანია,  ყაზახეთის ორგანული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოების პრობლემების  და განვითარების პერსპექტივების განხილვა.

   საკონტაქტო პირი-ყაზახეთის აგროტექნიკური უნივერსიტეტის მეცნიერების  და ინოვაციური საქმიანობის  დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი სამალ ბეკბოსინოვა

   ტელ: 8 (7172) 395-548

   ელ. მისამართი:    conference.katu@gmail.com

                                                                                               


                                                                                          აბრეშუმის გზის მე-11 საერთაშორისო კონფერეცია                                      

გიწვევთ აბრეშუმის გზის მე-11 საერთაშორისო კონფერეციაში -,,ინოვაციები ბიზნესში, განათლებასა და მეცნიერებებში" -მონაწილეობის მისაღებად. კონფერენცია გაიმართება 2016 წლის წლის 20-21 მაისს. 

 

კონფერენცია უმასპინძლებს შემდეგ ძირითად მომხსენებლებს:

1. სარა უილიამსონი - ამერიკული სავაჭრო პალატის პრეზიდენტი, საქართველო;

2. პროფ. დოქტ. ჯაო ჯონსიუ - საერთაშორისო ბიზნესისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტის პრორექტორი, პეკინი, ჩინეთი;

3. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს წარმომადგენელი,  საქართველო.

 

კონფერენციის სამუშაო ენები: ინგლისური, ქართული

კონფერენციაში მონაწილეობა უფასოა.

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ იხილოთ თანდართული ფაილი  poster_2016_engl.pdf , poster_2016_geo.pdf  ან ესტუმრეთ კონფერენციის ვებგვერდს

                         


                                                                                                                                  საერთაშორისო კონფერენცია

   2016 წლის 23-27 მაისს, კიევის ტარას შევჩენკოს ეროვნული უნივერსიტეტის და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თაოსნობით, ტარდება საერთაშორისო კონფერენცია.

  2016 წლის 23 მაისს კონფერენცია გაიხსნება თბილისში – ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ხოლო მუშაობა გაგრძელდება 24-27 მაისს ბათუმში –  შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

    კონფერენცია, რომელშიც ცხრა ქვეყნის პროფესორები და დოქტორანტები მონაწილეობენ,

  ო. ნაკონეჩნის 70-ე წლისთავს ეძღვნება.

      დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ვებვგვერდზე:

http://www.pdmu.univ.kiev.ua/PDMU_2016/home.php

    კონფერენციის თემატიკა  მრავალფეროვანია, მოიცავს 9 სხადასხვა სახის თემატიკას და მასში მონაწილეობა შეუძლია მიიღონ,  როგორც ინფორაციული ტექნოლოგიების, ასევე ნებისმიერი სხვადასვა საგნების სპეციალისტებმა.

         კონფერენციის სამუშაო ენებია: ქართული, ინგლისური და უკრაინული.

     იხილეთ დანართი ფაილი                                 


 

                                                                                                                             კონფერენცია-,,ხელოვანი და საზოგადოება“

2016 წლის 18-19 ნოემბერს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიის და თეორიის ინსტიტუტი მართავს კონფერენციას თემაზე ,,ხელოვანი და საზოგადოება”. 

    დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ ფაილში


საერთაშორისო კვლევითი კონფერენცია

2016 წლის 22-23 აპრილს ქ. თბილისში, შავი ზღვის საერთაშორისo უნივერსიტეტში გაიმართება მეექვსე საერთაშორისო კვლევითი კონფერენცია- ,,განათლების, ინგლისური ენის სწავლების, ინგლისური ენისა და ინგლისურენოვანი ლიტერატურის საკითხებზე“.

კონფერენციაზე მოხსენებები შეგიძლიათ წარადგინოთ შემდეგ თემებზე:  განათლების ისტორია, განათლების ფილოსოფია, განათლების თეორიული საკითხები, საკლასო ოთახის მენეჯმენტი, განათლების მენეჯმენტი, ენის სწავლების მეთოდიკა,  სიახლეები და ეფექტური პრაქტიკა განათლებისა და ენის სწავლებაში, კომპიუტერის დახმარებით სწავლება, ლინგვისტიკა, ენა და კულტურა, ინგლისური, ამერიკული და სხვა ინგლისურენოვანი ლიტერატურა.

            დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ კონფერენციის ვებგვერდს:

             http://ircelt.ibsu.edu.ge


                                               საერთაშორისო აკადემიური კონფერენცია - განათლება და სოციალურიმეცნიერებები

8-9 ივნისი, 2016 - პრაღა, ჩეხეთის რესპუბლიკა
დედლაინი: 30 აპრილი, 2016

    კონფერენციაში მონაწილეობა შეუძლიათ უნივერსიტეტის პროფესორებს, დოქტორანტებს,სტუდენტებს, მასწავლებლებს და სხვა დაინტერესებულ პირებს.
   აკადემიური პროგრამის გარდა, შესაძლებლობა გეძლევათ, მონაწილეობა მიიღოთ სოციალურ პროგრამაში და მოინახულოთ პრაღის ღირსშესანიშნაობები.  

    კონფერენციის შემდეგ, გათვალისწინებულია კრუიზი მდინარე ვლტავაზე.
აბსტრაქტის გასაგზავნად და დამატებითი ინფორმაციისათვის გთხოვთ ეწვიოთ ვებგვერდს: http://academicinst.com/events/index.php/IACESS/

 


                                               მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია-„მსოფლიო და კავკასია“

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიის ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის და საქართველოს სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიის ორგანიზებით,  2016 წლის 17 ივნისს თბილისში გაიმართება მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია- ,,მსოფლიო და კავკასია“.

იხილეთ თანდართული ფაილი 


                                                                                                 საერთაშორისო კონფერენცია- ,,შავი ზღვა, რესურსები და ეკოლოგია"

2016 წლის 22, 23 ივნისს  რუსეთის ქალაქ სოჩაში იგეგმება საერთაშორისოკონფერენცი - ,,შავიზღვა, რესურსებიდაეკოლოგია" (ICBS, 2016).

   ფორუმის მიზანია შავი ზღვის ბუნებრივი რესურესების  შესასწავლად  სხვადასხვა ქვეყნების სახელმწიფო სტრუქტურების, სამეცნიერო დაწესებულებების, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების  და ბიზნესის წარმომადგენლების გაერთიანება.

    დეტალური ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ ფაილებში  ICBS-programm , the-terms-of-participation  


ახალგაზრდა მეცნიერთა საყურადღებოდ!

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭო ა/წ 26-28 თებერვალს გიწვევთ ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენციაზე. დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ ჩვენს ვებგვერდზე: www.youngscientists.org.ge


 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საორგანიზაციო კომიტეტი აცხადებს მესამე საერთაშორისო კონფერენციისთვის “კულტურათაშორისი დიალოგები” განაცხადების მიღებას. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ლინკი


უნივერსიტეტის თანამშრომელთა საყურადღებოდ!

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 27-28 მაისს ჩატარდება პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორანტთა XVII (73 -e) სამეცნიერო კონფერენცია, ხოლო 20-21 მაისს სტუდენტ-ბაკალავრთა და მაგისტრანტთა XIX (74 -e) კონფერენცია. კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებს გთხოვთ, პროფესორ-მასწავლებლებლებმა და დოქტორანტებმა 20 მაისამდე, ხოლო ბაკალავრებმა და მაგისტრანტებმა 13 მაისამდე წარმოადგინოთ თემატიკა სამეცნიერო-კვლევით განყოფილებაში.


                                                                                      

 

Scientific conference of professor-teachers and PhD students is taking place at Iakob Gogebashvili Telavi State University on June 9, 2016. 

 

 

10:00-11:00   –    registration of participants (Iakob Gogebashvili Telavi State University

                             Building I, floor II, conference hall).

11:00-12:00   –    opening of the conference

12:00-15:00   –    sectional work  

15:00-16:00   –    summarizing the conference

 

Awarding participants with certificates

 

Time-limit for speeches:

Report – 10 minutes

Discussion – 5 minutes 

 
 

    2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.