იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

Students'  Schedule

Schedule of the Faculty of  Humanities - Fall Semester  2021-2022

 
 

2024 © 2016 © All rights reserved