თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

Students'  Schedule

Schedule of the Faculty of  Humanities - Fall Semester  2021-2022

 
 

2023 © 2016 © All rights reserved