თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

Members of the Faculty Board of Exact and Natural Sciences:

1. Professor - Tamar Nadiradze

2. Professor  - Magda Davitashvili

3. Professor  -  Tea Mtchedluri

4.  Associate Professor - Gela Azikuri

5. Associate Professor  - Lamara Zuroshvili

6. Associate Professor - Nana Berdzenishvili

7. Associate Professor -  Svimon Okhanashvili

8. Associate Professor  - Mariam Zakariashvili

9. Assistant  Professor  - Nino JonJoladze

11. Assistant Professor  - Tamaz Lachashvili

12. Student - Mariam Batsiashvili 

13. Student - Tsisana Kolotadze 

14. Student - Nino Bazerashvili 

15. Student - Giorgi Iukuridze 

 
 

2023 © 2016 © All rights reserved