თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის!

2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.