საკონტაქტო ინფორმაცია:


დეკანატი:
ტელეფონი: +(995)599 56 46 72

ელ-ფოსტა: humanities@tesau.edu.ge

დეკანი
ნინო კოჭლოშვილი
ტელ: +(995) 593 33 58 71
ელ-ფოსტა: nkochloshvili@gmail.com

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

ცისანა მოდებაძე

ტელ: +(995) 599 79 80 63

 
 

2022 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.