თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი

პროფესორები:

 • გიორგი გოცირიძე

 • თენგიზ სიმაშვილი

ასოცირებული პროფესორები:

 • ზაურ გუმაშვილი

 • ალექსანდრე მოსიაშვილი

 • თეიმურაზ ახალმოსულიშვილი

 • მადონა ქებაძე

პროფესორები:

 • ნუნუ გელდიაშვილი

 • ქეთევან გიგაშვილი

 • ნინო კოჭლოშვილი

ასოცირებული პროფესორები:

 • ნინო გიორგაძე (დეპარტამენტის ხელმძღვანელი)
  • ნინო გოგიაშვილი

  • ელენე ფილაშვილი

  ასისტენტ-პროფესორები:

  • მზია გიგაშვილი

  • შორენა წიგნაძე

  პროფესორი

  • მანანა ღარიბაშვილი

  ასოცირებული პროფესორები:

  • ცისანა მოდებაძე 
  • სედა ასატუროვა

  ასისტენტ-პროფესორები:

  • ანა გიგაური

  • შორენა ლაზვიაშვილი

  • მედეა მეტრეველი

  • ნინო ძამუკაშვილი
  • მანანა ღამბაშიძე

    

  მასწავლებლები:

  • ლალი სეხნიაშვილი
  • შორენა ვახტანგიშვილი
   
   

  2022 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.