ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი

შორენა ლაზვიაშვილი

 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.