ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭო

 1. ნუნუ გელდიაშვილი
 2. ქეთევან გიგაშვილი
 3. ნინო კოჭლოშვილი
 4. თენგიზ სიმაშვილი
 5. გიორგი გოცირიძე
 6. მანანა ღარიბაშვილი
 7. ნინო გიორგაძე
 8. ნინო გოგიაშვილი
 9. ზაურ გუმაშვილი
 10. ალექსანდრე მოსიაშვილი
 11. თეიმურაზ ახალმოსულიშვილი
 12. მადონა ქებაძე
 13. ცისანა მოდებაძე
 14. სედა ასატუროვა
 15. ელენე ფილაშვილი
 16. მზია გიგაშვილი
 17. შორენა წიგნაძე
 18. შორენა ლაზვიაშვილი
 19. მედეა მეტრეველი
 20. ანა გიგაური
 21. ნინო ძამუკაშვილი
 22. მანანა ღამბაშიძე
 23. შოთა ჩორგოლიანი
 24. ლიკა ჭიკაძე
 25. კარლი ქააძე
 26. ლინდა ფარეულიძე
 27. ჰავა ხანგოშვილი
 28. ანა ხიდიშელი
 29. გიორგი ყურშიტაშვილი

 

 
 

2022 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.