იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

საბაკალავრო პროგრამა - ინგლისური ფილოლოგია 

 

 

  • ესსე ინგლისურ ენაზე 4 ECTS კრედიტი
  • დარგობრივი ინგლისური (ტურიზმის ენა)  – 4 ECTS კრედიტი
  • დარგობრივი ინგლისური (ბიზნესის ენა) – 4 ECTS კრედიტი
  • ინგლისური ენა 4 (B2.1) 6 ECTS კრედიტი
  • ინგლისური ენა 5 (B2.2 +FCE) 6  ECTS კრედიტი
 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.