იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ისტორიის დოქტორი, პროფესორი თენგიზ სიმაშვილი 

პროექტის სახელწოდება - ეთნიკური და კულტურული მრავალფეროვნება კახეთში - უდიები. 

პროექტის მიმდინარეობისას განხორციელდა ყვარლის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელ ზინობიანში (ყოფილი სოფ. ოქტომბერი), 1920-იან წლებში გადმოსახლებული უდიების ისტორიის, კულტურული ტრადიციების, ფოლკლორის, ადათ-წესების, ქალთა საჭიროებების, ასევე სხვა საკითხების კომპლექსური კვლევა და მიღებული შედეგების წიგნად გამოცემა.

პროექტი მიმდინარეობდა 2023 წელს (11 თვე). 


პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ისტორიის დოქტორი, პროფესორი თენგიზ სიმაშვილი

პროექტის სახელწოდება - ,,ეთნიკური და კულტურული მრავალფეროვნება კახეთში - ლეკები (ხუნძები-ავარები)’’.

პროექტის მიმდინარეობისას განხორციელდა ყვარლის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ხუნძი(ავარელი) მოსახლეობის ისტორიის, ტრადიციების, ფოლკლორის, ადათ-წესების, ქალთა საჭიროებების, ასევე სხვა საკითხების კომპლექსური კვლევა და მიღებული შედეგების წიგნად გამოცემა.

პროექტი მიმდინარეობდა 2021-2022 (9 თვე) განმავლობაში. 

 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.