თესაუ-ში ჩარიცხულ პირთა რეგისტრაციის შესახებ                                                       თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2020-2021 სასწავლო წლისათვის აცხადებს მიღებას სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე

საფინანსო სამსახურის თანამშრომლები

საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელი
მურმან თაგოშვილი 

საფინანსო სამსახურის მთავარი ბუღალტერი
ნანა იაგანაშვილი 

საფინანსო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
ლალი ვარდოშვილი 

საფინანსო სამსახურის მთავარი ბუღალტრის თანაშემწე 

თამარ სოზაშვილი

საფინანსო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
ელენე სონღულაშვილი 

საფინანსო სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი 

იზა ფადიურაშვილი ოთარაშვილი

 
 

2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.