ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის თანამშრომლები

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსხახურის უფროსი

არჩილ ღაღანიძე

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

ფარნა ალექსიშვილი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი

ალექსანდრე ლაზარიაშვილი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი

დიმიტრი ყვარელაშვილი

 

 
 

2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.