ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის თანამშრომლები

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსხახურის უფროსი

თარაში გიორგაძე

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი

დიმიტრი ყვარელაშვილი

 

 
 

2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.