ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური

საკონტაქტო ინფორმაცია :
ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, I კორპუსი, III სართული,
ელფოსტა: it@tesau.edu.ge

 
 

2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.